Liet. socialinis klubas veikia nuo 1925 m., tik trumpai sustojo kai Manchesteris buvo bombarduojamas per karą. Nuo 1948 m. jis turėjo tas pačias patalpas 121 Middleton Road. Pastatas yra nuo 1883 ir ne kartą buvo pritaikytas tuometinės bendruomenės reikalavimams. Deja, nerasta lėšų kaip tokį pastata pertvarkyti ir teko jį parduoti.

Vis tiek, klubas tęsia savo veiklą toliau ir žiūri bendruomenės ateitį. Valdyba kviečia lietuvius Manchesteryje ir apylikėje susiburti ir tęsti bendruomenės veiklą.

Liet. klubo valdyba
The Lith. Social Club has been going since 1925 with only a short break when Manchester was bombed during the war. Since 1948 it had the same premises at 121 Middleton Road. The building dates from 1883 and was modified a number of times according to community needs at that time. Unfortunately, resources could not be found to re-model it and it had to be sold.

However, the Club is continuing its work, looking at the future of the community. The Club invites Lithuanians in Manchester and its surroundings to come together to continue community activities.

Lith. Club Committeeklubas.manchesteris.org